Linux kategorisi

Defining Motherboard, CPU and BIOS info in Linux terminal

In this article, I’m going to explain how to read motherboard, cpu and bios information under linux terminal.

Reading Motherboard Information:

# sudo dmidecode -t 2

 

Reading Motherboard Serial Number:

# sudo dmidecode -t 2 | grep Serial

 

And OEM Information:

# sudo dmidecode -t 11

Devamı...

Preparing virtual environment for running with apache mod_wsgi & postgresql

For completing postgresql requirements of virtual environment, install “libpq-dev” and “python-dev” packages, outside of virtual environment.

$ deactivate (if you are in virtual environment)
$ sudo apt-get install libpq-dev python-dev

Re-activate virtual environment and install psycopg2 from pip repo.

$ pip install psycopg2

By the way, in the name of  conformist approach install ipython in virtual environment.

$ pip install ipython

PostgreSQL engine and python connection libraries are ready.
Now, lets prepare wsgi file for current project. (I assumed apache and mod_wsgi installed and configured) I’m going to use /var/www/project path for example for environment root in wsgi file.

ENV_DIR = [‘/var/www/project’]

import site, os, sys

base = os.path.dirname(__file__)
sys.path.insert(0, base)
...

Devamı...

Installing Django-CMS over Python Virtual Environment on Ubuntu based systems

Prepare for virtual environment:

$ sudo apt-get install python-setuptools python-dev build-essential
$ sudo easy_install pip
$ sudo pip install virtualenv

Creating a virtual environment:

$ virtualenv example_env -p python2.7 –no-site-packages –distribute

Activating virtual environment:

$ source example_env/bin/active

Installing Django and Django-CMS in to virtual environment:

$ pip install PIL
$ pip install django-cms

the command above is also installs those required packages:

django
django-mptt
django-classy-tags
django-sekizai
south
html5lib

Thats all. Library installation on virtual environment is complete. On the next, how to run django-cms on django with apache…

Note: If you want to exit from virtual environment just type this:

$ deactivate

Devamı...

PyCharm & Linux FS Notifier

Native file system watcher for Linux

If you’re an IntelliJ user working under Linux you’ve probably seen that boring “Synchronizing files…” spinning icon in a left corner of a status bar. It is there because for an intelligent IDE it is a must to be in the know about any external changes in files it working with – e.g. changes made by VCS, or build tools, or code generators etc. On Windows and Mac OS X native file system watchers used to facilitate this task but on Linux the only option was to recursively scan directory tree. Now you’re welcome to give a try to native file system watcher for Linux.
Prerequisites
File system watcher requires inotify(7) facility. It is in mainstream kernel for more than two years (since 2.6.13, and in glibc since 2...

Devamı...

Resolving Tomboy Ubuntu One issue on Mint 11 Katya

Mint Linux 11 Katya

Tomboy & Ubuntu One.

Tomboy notes… You know,.. In this world, people uses for taking notes and take a look at them from any where, who knows this app.. Because it’s online, ermmm… Any way, this app doesn’t needs to be clearifying about what it is…

Main problem is:
I installed Mint Linux 11 Katya and I can’t find ubuntu one service in the tomboy options like before…

Let’s resolve this problem and make me a hero who saved the DAY one:
Open tomboy notes from “Menu/Accessories”
Click to “Preferences” in “Edit” menu and tab to “Synchronization”
Select “Tomboy Web” from “Services” pulldown
Add “https://one.ubuntu.com/notes/” address to “Server” line
Click to “Connect to Server” button.

Now you must sent to “https://login.ubuntu...

Devamı...

Yarım kalan SCP kopyalamayı devam ettirmek…

Secure Copy ile dosya kopyalarken bağlantı sorunlarından kopyalamanın yarım kalmasına gıcık olup el mahkum yeniden kopyalamaya başlayıp bir o kadar daha vakit harcayanlardan mısınız? Artık buna mecbur değilsiniz…

SCP ile yapılan kopyalamalarda genellikle büyük dosya transferleri yurdum internet distabilitesi yüzünden kıç ağrısı olmakta. Bunun çözümü ise RESUMEable scp kopyalaması başlatmaktan geçmekte. Diyeceksiniz ki SCP’nin resume özelliği yok. Evet yok! Ama Rsync ile kullanınca gayet güzel o işi görmekte =)

Bunun için kopyalam için sadece SCP değil Rsync’le bileştirilmiş bir komut dizisi ile kopyalamalarınız kesintisiz devam edebilir, kesilse bile rsync sayesinde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz...

Devamı...

Linux üzerinde USB Bellek ile Windows 7 kurulumu hazırlamak

Windows 7’yi usb bellekten kurulabilir hale getirmemiz için elimizde minimum 4GB boyutlu bir usb bellek olmalıdır. Çünkü en düşük Win7 kurulum dvd boyutu 2.2GB’tır.

USB Belleği bootable flag’ini açıyoruz ki usb stick’ten boot edebilsin. Daha sonra USB Belleği NTFS olarak formatlıyoruz. Formatlama işleminden sonra Win7 CD’sindeki tüm dosyaları olduğu gibi USB Belleğin root’una kopyalıyoruz.

Kopyalama işlemi bittikten sonra şu adresteki kaynak dosyayı indiriyoruz: http://ms-sys.sourceforge.net/#Download

Ben bu işlemi yaptığımda son stabil sürüm “2.2.1”di. Daha günceli varsa onu indirin.

indirdiğiniz tar.gz dosyasını açıp aşağıdaki konutlar ile derleyip kurun:

tar xvf ms-sys-2.1.5.tar.gz
cd ms-sys
make
sudo make install
Bu işlemden sonra ms-sys komutu il...
Devamı...

squeeze/sid'e PostgeSQL entegreli eJabberD kurulumu

apt-get install ejabberd postgresql

mkdir ejabberd-modules
:~$ svn checkout http://svn.process-one.net/ejabberd-modules ejabberd-modules
:~$ cd ejabberd-modules/pgsql/trunk
:~/ejabberd-modules/pgsql/trunk$ ./build.sh
:~/ejabberd-modules/pgsql/trunk$ cd ebin
:~/ejabberd-modules/pgsql/trunk/ebin$ sudo cp * /usr/lib/ejabberd/ebin/
:~/ejabberd-modules/pgsql/trunk/ebin$ cd ~/
:~$ wget http://svn.process-one.net/ejabberd/tags/ejabberd-2.1.2/src/odbc/pg.sql

:~$ sudo su postgres -c psql template1
Welcome to psql 8.2.7, the PostgreSQL interactive terminal. Type: copyright for distribution terms h for help with SQL commands ? for help with psql commands g or terminate with semicolon to execute query q to quit
postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD ‘my_postgres_user_password_here’;
ALTER ROLE
...

Devamı...

Apache'ye gönderilen isteklerini başka makineye yönlendirmek (Apache Proxy)

Son zamanlarda sanal sunucularla haşır neşir olduğumu son iki yazımdan anlamışsınızdır. Tabi çok profesyonel çözümler olmamakla birlikte şirket içinde 4 çekirdekli 8GB bellekli bir sunucunun hiçbir çekirdeğini ve 1mb belleğini heba etmeyecek şekilde hem dışarıya hem içeriye hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla çözüm üretme çabası içindeyim. Buna sebep olarak geçen iki yazımdan sonra şimdi de Host makinedeki Apache dışarıya hizmet verirken Guest makinada kurulu olan Apache’nin apayrı veritabanı motoru ile apayrı bir projeyi sunmasını sağlamak gerekliliği doğdu.

Bunu yapmak için daha önce kurmuş olduğumuz sanal makineye geçen yazımda belirttiğim gibi Host makinedeki herhangi boş bir portu (faraza 2156.port) Guest makinenin 80.portuna yönledirerek işe başlayabiliriz. Daha sonra Guest makineye yayımlanacak olan projemizi yerleştiriyoruz ve Guest lokalinde çalıştığından emin olduktan sonra, Host makinenin http://localhost:2156/ adresinden de yönlendirmenin çalışıp çalışmadığın kontrol edebiliriz. Buraya kadar her şey yolunda ise bundan sonra Host makinemizin Apache ayarlarında yapacağımız değişiklikler ile http://adres:port/ yerine http://proje.falanca.com.tr/ adresi ile herhangi bir yerden sanal makinedeki projemize erişebilir hale geleceğiz.

Devamı...

Sanal Makineye dışarıdan istek yönlendirmek (VirtualBox)

Son yazımızdan bu yana uzun bir süre geçmiş. Yeni bir şeyler eklemek lazım.

Hatırlayacağınız gibi son yazımda Ubuntu server’a VirtualBox için Headless modda hazırlanmış bir sanal makinenin nasıl servis olarak çalıştırılabileceğine değinmiştik. Şimdi ise hazırladığımız bu sanal makineye dışarıdan gelecek istekleri nasıl yönlendirebileceğimizi anlatacağım.

Sanal makinemizin xml konfigürasyon dosyasına ekleyeceğimiz birkaç satır ve sanal makineyi yeniden başlatmaktan ibaret bir işlem. Çok bir teferruatı yok. Örnek olarak ssh ile sanal makinaya erişmek için nasıl bir yönlendirme yapacağımızı anlatacağım.

.VirtualBox/Machines/makine/makine.xml dosyasını bir editör ile açıp içinceki

<Machine uuid={“………….>

</Machine>

etiketleri aras...

Devamı...