dd etiketli yazı

Linux dd komutunun durumunu izlemek

Aşağıdaki komut ile dd programının PID’i öğrenilir.

$ pgrep -l ‘^dd$’
8789 dd
$

USR1 sinyali dd programına gönderilir:

$ kill -USR1 8789
$
dd programı sinyali alır almaz o anki istatistikleri ekrana basar ve kaldığı yerden işlemine devam eder.
Örnek:

$ dd if=/dev/random of=/dev/null bs=1K count=100
0+14 records in
0+14 records out
204 bytes (204 B) copied, 24.92 seconds, 0.0 kB/s

Devamlı izleme yapmak için watch komutu ile izleme sağlanabilir. Aşağıdaki komut 10 saniyede bir dd programının istatistik çıktısını basmasını sağlar.

$ watch -n 10 kill -USR1 8789

Devamı...