Gereksiz dosyaların git deposuna eklenmesini engellemek

Bunun için proje köküne “.gitignore” adında bir dosya oluşturup örnekteki içeriği ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek içerikte bulunan uzantılar ve dosyaların haricinde depoya gitmesini istemediğiniz dosyalar ve ya dosya türleri varsa bu listeye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu dosyayı git deposuna eklemenizi proje ortaklarınız içinde faydalı olacaktır. Böylelikle bütük kullanıcılarda aynı dosyalar bir kerede engellenmiş olur.

# Compiled source #
###################
*.com
*.class
*.dll
*.exe
*.o
*.so
*.pyc

# Packages #
############
# it’s better to unpack these files and commit the raw source
# git has its own built in compression methods
*.7z
*.dmg
*.gz
*.iso
*.jar
*.rar
*.tar
*.zip

# Logs and databases #
######################
*.log
*.sql
*.sqlite

# OS generated files #
######################
.directory
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
Thumbs.db